Yerinde dökme delme kazıklar (fore kazıklar) çoğunlukla gruplar halinde veya tekil olarak, yapıların altında, üst yapı yüklerini istenilen dayanıma sahip derin tabakalara iletmek üzere derin temel elemanları olarak uygulanan betonarme elemanlardır. Derin kazılarda düşey iksa elemanı olarak da kullanılmaktadırlar. Zemin yapısına, yapılacak yapılara ve kazı derinliklerine bağlı olarak genellikle Ø50 ile Ø200 cm arası çaplarda imal edilir.